Ole Christian Sandnes Jenssen

Ole Christian Sandnes Jenssen er ansatt som advokatfullmektig. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen (2016). Ole Christian har skrevet masteravhandling om norsk internasjonal gjeldsforfølgningsrett. I løpet av studietiden har han hatt diverse traineeopphold og arbeidet ett år som saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen. Hos Jussformidlingen hadde han ansvar for saker innen et bredt spekter av rettsområder, herunder blant annet arve- og familierett, arbeidsrett og trygderett.

Utdannelse

2010-2015 Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2006-2009 Studiespesialiserende, Levanger vgs.

Arbeidspraksis

2016           Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

Aug. 2015   Trainee hos Arntzen de Besche, Trondheim

April 2015   Trainee hos Wikborg Rein, Bergen

2014-2015 Saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen

2009-2010 Førstegangstjeneste, Luftforsvaret ved Bodø Hovedflystasjon

Verv

2014-2015 Allmøteleder i Jussformidlingen

2013-2014 Idrettsansvarlig i Juristforeningens foreningsstyre, UiB

2011-2013 Leder og nestleder i Juridisk Volleyballklubb, UiB