Kristine Langerød

Kristine Langerød ble ansatt som advokatfullmektig i firmaet i 2018. Hun har tidligere jobbet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, IT-firmaet IMATIS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Utdannelse

2005-2006 Samfunnsøkonomi. Universitetet i Oslo

1995-2001 Cand. jur. Spesialisering i IT- og telekommunikasjonsrett. Universitetet i Oslo

1990-1994 Porsgrunn videregående skole

Arbeidspraksis

2018-         Advokatfullmektig. Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

2009-2018 Seniorrådgiver i FoU-seksjonen. Høgskolen i Sørøst-Norge

2016-2017 Seniorrådgiver i Forskningsavdelingen, hospitant. Høgskolen i Oslo og Akershus

2006-2009 VP HR, Administration & Law. Imatis AS

2005-2006 Engasjement. Crawford & Co.

2002-2005 Rådgiver, frekvensavdelingen. Post- og teletilsynet