Etikk og juss - to sider av samme sak

Sten Løitegaard

Sten Løitegaard

Portrett i Heimevernsbladet

– Det er en tid for alt. Heldigvis blir vi jurister bare bedre med årene, smiler Sten Løitegaard. 

Sjefsjuristen i Heimevernet er ikke blant de mest synlige på slagmarken, men har en viktig jobb som sjef HVs fremste juridiske rådgiver. Paradoksalt nok går de begge av for alder på samme dag, 30. november.

– Når du har passert 60 blir du definert som «gammel» i Forsvaret, ler Løitegaard som til daglig er høyesterettsadvokat og partner i praksisen hjemme i Porsgrunn. En jobb han derimot ikke har tenkt å gi seg i med det første.

– Nei, jeg kommer til å fortsette med praksisen min, men det har på mange måter vært en berikelse for meg å jobbe i Heimevernet. Her er det ikke konstant konfliktløsning, men snarere samarbeid med dedikerte og positive kollegaer. Opp igjennom har det vært mye energi og gode ideer her, sier han.

HENTET AV BROVOLD 

Som så mange andre startet også Løitegaard sin forsvarskarriere i Hæren. Selv tjenestegjorde han i militærpolitiet før han ble overført til Heimevernet i 1995. Den gang fantes det ikke jurister i HV, men 10 år etter skulle han få oppgaven med å bygge opp juristkorpset.

– Da kvalitetsreformen kom i 2005 ville daværende generalinspektør Bernt I. Brovold ha på plass jurister i alle distrikter. Dette var nybrottsarbeid og vi gikk grundig til verks, minnes han. 

Sammen med HV-skolen på Dombås satte de ned en faggruppe som skulle rekruttere til sammen 36 jurister.

– Vi annonserte i fagblader etter vernepliktige personer med et lyst juridisk hode. Til sammen kom det inn over 80 søknader. Nok til å fylle to svære ringpermer og de har jeg stående på kontoret mitt ennå, sier han. Hvert HV-distrikt og hver sjøheimevernsavdeling skulle ha to jurister hver med et klart oppdrag og en definert høyre-venstre begrensning i hva jobben gikk ut på.

– Jeg husker vi gjennomførte «jobbintervjuer» på SAS hotellet på Gardermoen, Bergenhus og Akershus festning. Tilslutt hadde vi alle 36 som møttes på Sessvollmoen i 2006. Jobben kunne starte.

Militærjuristkorpset i HV er det største og best organiserte i Forsvaret, faktisk det eneste man kan kalle «korps», sier Løitegaard.

OLE BRUMM

Hva er så sjefjuristens oppgave? Først og fremst er han sjef HVs juridiske rådgiver gjennom et minefelt av lover, regler og konvensjoner Heimevernet er forpliktet til å følge i fred, krise og krig.

En militær organisasjon vil før eller senere få både juridiske og etiske utfordringer og Løitegaard må ty til ingen ringere enn Ole Brumm for best å beskrive hva jobben går ut på.

– I en fortelling om Ole Brumm skulle han forsøke å fange himmelen i 100 meterskogen. Det løste han ved å grave mange hull som han fylte med vann. Slik kunne han fange «speilbildet» av himmelen. Etterhvert som det ble mørkt skulle han og vennene gå hjem, men vennene turte ikke være med. De var redde for å falle ned i ett av hullene. Da sa Brumm «Ta meg i hånden, jeg skal følge dere forbi - jeg vet nemlig hvor hullene er».

– Se 100 meterskogen som avdelingens operasjonsområde, hullene som regler, forskrifter og ROE’s. Min jobb er altså ikke å sette begrensinger for sjef HV, men snarere å geleide ham trygt gjennom feltet med regler, forskrifter, konvensjoner, politiske krav mm. I ytterste fall å sørge for at militær sjef ikke havner i Haag domstolen på grunn av feil begått under operasjonen, sier Løitegaard.

I tillegg skal sjefjuristen på vegne av Sjef HV føre tilsyn med, utdanne og rekruttere militærjuristene i distriktet. Sjefjuristen fyller også rollen som legad i HVST nye operasjonssenter TOS. Juristene i Heimevernet er inne kort tid av gangen og jobber først og fremst med operasjonelle spørsmål. Disiplinærsaker mm. er det andre som tar seg av, sier Løitegaard.

– Vårt oppdrag ligger innenfor valg av mål og metode; de militærjuridiske sidene ved militære operasjoner. Ett eksempel er bruk av militærmakt i fredstid. Skarp styrkebeskyttelse, som forøvrig er en militær oppgave, er bare ett eksempel på det, sier han. I tillegg kan nevnes juridiske spørsmål i relasjon til den nye bistandsinstruksensom blant annet regulerer når politiet kan be om bistand fra Forsvaret.

– Her er det kommet inn forenklinger av regelverket som jeg er helt enig i, sier han.

I GODE HENDER 

Når HV-bladet går i trykken er det ennå ikke klart hvem som tar over stillingen som sjefsjurist etter Løitegaard. Vedkommende får uansett nok av saker å ta tak i, forsikrer han.

– 50 prosent av tiden går med som rådgiver for sjef HV, resten av tiden brukes til å drifte juristkorpset. Jobben innebærer også en del reisevirksomhet ettersom HV er over hele landet. Det er derimot flere saker som ligger i «pipeline», sier Løitegaard. Han er trygg på at korpset er i gode hender.

– Jeg sitter igjen med følelsen av å ha gjort noe nyttig, men det er viktig å presisere at dette ikke er et enmannsshow. Vi er en stor gruppe som jobber bra sammen om juridiske problemstillinger, sier han.