Arbeidsrett

Mange virksomheter opplever i disse dager utfordringer og stress som følge av en lav oljepris og en svak norsk krone. Konjunktursvingninger er en naturlig del av markedsøkonomien, men vi ser at arbeidsretten aktualiseres i perioder med lavere vekst. Virksomhetene må effektiviseres og kostnader tas ned.

Reguleringen av arbeidslivet blir da et viktig politisk virkemiddel. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet brytes mot den ansattes stillingsvern. Arbeidsretten regulerer nettopp slike interessekonflikter. Den setter standarder og den stiller krav til prosesser og beslutningers begrunnelse. På den måten skapes forutsigbarhet. Samtidig preges arbeidsretten av viktige individuelle, konkrete hensyn, vurderinger og avveiinger. De juridiske betraktninger og løsninger krever derfor innsikt og forståelse.

Advokatene i Eurojuris rådgir og bistår både arbeidsgivere og ansatte i ulike faser av ansettelsesforhold. Gjennom dette arbeidet høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Tekstene i dette heftet er skrevet av advokater med særlig kompetanse på området, og fremstillingene gir en dypere innføring i noen relevante temaer.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.