Juss over landegrensene

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske
temaer på ulike rettsområder. I denne utgaven presenterer vi artikler om juss over landegrensene.
Eurojuris Norge er en aktiv del av det ledende advokatnettverket i Europa, Eurojuris International.
Gjennom Eurojuris International har våre advokater og kunder tilgang til 600 advokatfirmaer og
6000 advokater på sentrale steder i Europa, og også i de største byene i verden for øvrig. Det stilles
strenge kvalitetskrav til advokatfirmaene i Eurojuris International, og dette sikrer kundene våre gode
tjenester også internasjonalt, gjerne via den lokale Eurojuris-advokaten i Norge.


Selv om det skjer en betydelig samordning av lover og regler mellom landene, er det fremdeles
nasjonale lover, særegenheter og lokale forhold som må vurderes. Kunnskap om de nasjonale reglene
er viktig, enten du skal arve en onkel i Italia, kjøpe eiendom i Spania, etablere et datterselskap i
Frankrike, inngå en distribusjonsavtale med en agent i England eller kjøpe et selskap i Tyskland. Ofte
må reglene i det aktuelle landet samordnes eller forstås i sammenheng med de norske reglene.
Mange opplever dette som kompliserende. Hensikten med Eurojuris International er nettopp å
bygge ned terskler og gjøre de rettslige prosessene enklere for kundene våre, på tvers av landegrensene.
I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse både på nasjonale og internasjonale
rettsforhold. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til
ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte.
Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer
informasjon.

Avslutningsvis bruker vi anledningen til å ønske våre kunder og forbindelser en riktig god jul og alt
godt for det nye året.

God lesing!