Selskaps- og skatterett

Aksjeselskapslovgivningen er et politisk verktøy for funksjonell verdiskaping for næringslivet.

Hensynene til eiere, arbeidstakere, leverandører og kunder må derfor balanseres. Det er de senere år gjennomført store endringer hvor formålet har vært å forenkle, redusere kostnader og å tilpasse regelverket til ny teknologi og digitalisering. Lovgiver må samtidig sikre viktige hensyn som kreditorvern, tydeliggjøring av ansvar, åpenhet og kontroll. Fra 1. juli i år trer ytterligere endringer i kraft og disse presenteres i en artikkel i dette heftet.

Du vil også kunne lese interessante artikler om eierrollen i både aksjeselskaper og andre selskapsformer.

Endelig kan vi også presentere artikler om skatt og avgift. På dette området opplever mange både regelverk og system som komplisert. Samtidig både forventer og krever det offentlige kunnskap fra de som er i skatteposisjoner. De økonomiske konsekvensene av å trå feil kan bli både unødvendige og store.

I Eurojuris Norge har vi en rekke advokater med høy kompetanse både innen selskaps- og skatterett. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. 

Ved spørsmål til artiklene eller annet, kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for ytterligere og utdypende informasjon.

Avslutningsvis bruker vi anledningen til å minne om at advokatkontorene i Eurojuris Norge er stolte og engasjerte samarbeidspartnere for If Skadeforsikrings privatkunder med rettshjelpsforsikring og for NHOs medlemsbedrifter med behov for forretningsjuridisk bistand. Felles for begge disse avtalene er at If Skadeforsikrings privatkunder og NHOs medlemmer over hele landet sikres god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand. Mer informasjon om avtalene finner du i annonser i dette heftet og på eurojuris.no.