Informasjon

Avtale med Sweco

Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA har inngått en samarbeidsavtale med Sweco Norge AS, region Telemark om utveksling av tjenester og kompetanse. Begge firmaene har solid kompetanse på hvert sitt felt, og samarbeidsavtalen sikrer at vi har tilgang til høy faglig kompetanse innenfor arealplanlegging, ingeniørtjenester, jordskiftetekniske spørsmål m.v.

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATFIRMAET FRØSTRUP LØITEGAARD DA

Sist endret: 08.05.2019

Denne personvemerklæringen gjelder for advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA. Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1 Hvem vi behandler personopplysninger om

Jobbe hos oss

Har du lyst til å jobbe i et spennende advokatmiljø i Grenland?

Vi er stadig på jakt etter deg som kan være med å bygge firmaet videre. Hos oss står spennende utfordringer i kø for den rette.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat. 

 

Avtale med NHO

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15 % rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-telefonnummer
  • Topp prioritet og 24 timers responstid

Samarbeidsavtale med If

If Skadeforsikring har inngått en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge. Avtalen sikrer Ifs privatkunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Samarbeidsavtalen mellom If og Eurojuris Norge vil sikre deg advokatbistand med god kvalitet og høy servicegrad til en gunstig pris (15 % rabatt på ordinære timesatser).

Eurojuris Norge

Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer.

Om oss

Vår advokatvirksomhet er rettet mot både private og offentlige klienter. Vi driver en såkalt allmennpraksis, men med hovedvekt på å bistå små og mellomstore bedrifter og personlige næringsdrivende i tillegg til kommuner og kommunale selskaper.

Advokatfirmaets historie

Hans Gotfred August Aanesen

Hans Gotfred August Aanesen

Christopher Frøstrup

Christopher Frøstrup

Lars Aspeflaten

Lars Aspeflaten

I oktober 1878 startet overrettssakfører Hans Gotfred August Aanesen egen sakførerpraksis i Skien. Han ble oppnevnt som offentlig forsvarer ved det som den gang het lagmannsretten i Bratsberg lagsogn, nå Agder lagmannsrett, og ved meddoms og forhørsretten i Skien. Han ble også oppnevnt som aktor i Gjerpen sorenskriverembete.