Advokatfirmaets historie

Hans Gotfred August Aanesen

Hans Gotfred August Aanesen

Christopher Frøstrup

Christopher Frøstrup

Lars Aspeflaten

Lars Aspeflaten

I oktober 1878 startet overrettssakfører Hans Gotfred August Aanesen egen sakførerpraksis i Skien. Han ble oppnevnt som offentlig forsvarer ved det som den gang het lagmannsretten i Bratsberg lagsogn, nå Agder lagmannsrett, og ved meddoms og forhørsretten i Skien. Han ble også oppnevnt som aktor i Gjerpen sorenskriverembete.

Aanesens advokatforretning markerte på sett og vis starten på vårt advokatfirma, som dermed kunne feire sitt 130 års jubileum i 2008. Aanesens advokatforretning ble etter hvert overtatt av hans sønn Arthur Aanesen, og fra 1935 trådte også advokat Christopher Frøstrup inn i advokatvirksomheten.

Advokat Christopher Frøstrup drev advokatforretningen i en årrekke. Under krigen ble han fengslet av tyskerne fordi han organiserte illegale aksjonsformer blant advokater og jurister mot okkupasjonsmakten. Etter krigen ble han konstituert statsadvokat i landssvikoppgjøret, men deretter forsvarer for Skien og Porsgrunn byrett, et verv han hadde helt til han gikk av med pensjon.

Christopher Frøstrup ble høyesterettsadvokat i 1947 og da han gikk av med pensjon hadde han møtt ved 74 hovedforhandlinger i Høyesterett, halvparten sivile saker og halvparten straffesaker.

Christopher Frøstrup var medlem av hovedstyret i Den norske Advokatforening i 1961-1965. Han hadde en lang rekke styreverv og politiske verv.

I 1951 startet advokat Lars Aspeflaten opp som advokat i Brevik. Han flyttet siden sin forretning til Porsgrunn. Han var med blant ”gutta på skauen” under krigen, måtte flykte til Sverige og ble trent opp i politistyrkene der. Etter krigen tok han juridisk embetseksamen på rekordtid. Han ble kastet inn i rettsoppgjøret etter krigen som dommerfullmektig. Han praktiserte sin advokatforretning helt frem til han gikk av med pensjon 80 år gammel i 2004 og var således den eldste praktiserende jurist fra krigsoppgjøret.

Lars Aspeflaten har hatt en rekke styre- og politiske verv. Han møtte bl.a. en periode på Stortinget som 1. varamann for Venstre.

Dagens advokatfirma Frøstrup Løitegaard DA er bygget på en sammenslåing av de to advokatvirksomhetene høyesterettsadvokat Christopher Frøstrup og høyesterettsadvokat Lars Aspeflaten drev i henholdsvis Skien og Porsgrunn.