Avtale med Norges Bondelag

Norges Bondelag har et nettverk av samarbeidende advokatkontor med spesialkompetanse på jus for landbruket.

Vårt kontor er samarbeidsadvokat for Telemark Bondelag.