Avtale med Sweco

Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA har inngått en samarbeidsavtale med Sweco Norge AS, region Telemark om utveksling av tjenester og kompetanse. Begge firmaene har solid kompetanse på hvert sitt felt, og samarbeidsavtalen sikrer at vi har tilgang til høy faglig kompetanse innenfor arealplanlegging, ingeniørtjenester, jordskiftetekniske spørsmål m.v.