Jobbe hos oss

Ledig stilling som advokat/advokatfullmektig

Vi søker advokat/advokatfullmektig for snarlig tiltredelse. Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner og noen års relevant yrkeserfaring. Ulike samarbeidsformer kan diskuteres. Nyutdannede er likevel velkomne til å søke. Vi kan tilby interessante og varierte juridiske arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø, i tidsmessige lokaler i sentrum av Porsgrunn. Det kan påregnes gode muligheter for jevnlige prosedyreoppdrag.

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, kan du henvende deg til advokat Johan Henrik Frøstrup på telefon 35 93 19 00. Søknad med CV og vitnemål sendes pr. e-post til firmapost@lov.as. Søknadsfrist: snarest.


Vi er tilknyttet Eurojuris Norge, et forpliktende samarbeid mellom 16 advokatkontorer i Norge. Gjennom Eurojuris samarbeidet har vi samarbeidsavtale med NHO i Telemark og søndre Vestfold. Det medfører at NHO anbefaler vårt firma til sine medlemmer i denne regionen, slik NHO anbefaler øvrige Eurojuris-kontorer i landets øvrige regioner. Eurojuris samarbeidet gir også andre fordeler, både faglig og sosialt. Det arrangeres jevnlige samlinger mellom samarbeidskontorene, med årlige høsttreff i Oslo og årlige vårtreff et annet sted i landet, i regi av de ulike kontorene. Hver enkelt advokat er tilknyttet en fritt valgt faggruppe i Eurojuris, noe som gir gode muligheter for å utveksle erfaringer med andre som arbeider innenfor samme fagfelt som deg selv. Du kan lese mer om dette samarbeidet på www.eurojuris.no.
 
Våre oppdrag består i rådgivning og konfliktløsning for så vel private parter som offentlige virksomheter. Vi har faste oppdrag for fire kommuner, kraftselskap, entreprenører mv. Hovedvekten av våre oppdrag ligger innenfor forvaltningsrett, ekspropriasjon/skjønn, tingsrett, avtale- og kontraktsrett samt selskapsrett. En vesentlig del av bistanden til privatklienter består av bistand i arv, skifte, barnerett, barnevernrett, mangelskrav, erstatningskrav m.m. Vi tar også forsvareroppdrag i økonomiske straffesaker.

Vi legger stor vekt på nøyaktighet i arbeidet. Den nytilsatte vil få nødvendig opplæring i kvalitetssikrings- og saksbehandlingssystemene. Vi har moderne dataløsninger og benytter Datalex i vår løpende saksbehandling og er bl.a. tilknyttet: Lovdata Pro, Gyldendal Rettsdata, Juridika, Signform, DIB kunnskap og Idunn/juss. Vi legger også stor vekt på å ha et oppdatert bibliotek og et godt og åpent arbeidsmiljø.

Vi ser frem til å høre fra deg!