Om oss

Frøstrup

Vår advokatvirksomhet er rettet mot både private og offentlige klienter. Vi driver en såkalt allmennpraksis, men med hovedvekt på å bistå små og mellomstore bedrifter og personlige næringsdrivende i tillegg til kommuner og kommunale selskaper.

Vi er aksjonærer og medlemmer av Eurojuris Norge AS. Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris. Se mer om Eurojuris her.

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har inngått en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Se mer om avtalen med NHO her.

I tillegg er vi kontaktadvokater for Norges Bondelag.

Vi bistår også vanlige folk i hverdagsjuridiske problemer, som bistand ved arveoppgjør, samlivsbrudd, barnefordeling, arbeidsforhold, erstatningssaker m.v.

Vi samarbeider med mange av de største advokatkontorene i Norge i enkeltsaker. Ved behov for bistand utenlands, har vi tilgjengelig kontakt med store internasjonale advokatfirmaer.

Vi bistår også utenlandske klienter i Norge. Vi behersker engelsk skriftlig og muntlig, også i forretningsjuridisk sammenheng.

Vi har strenge regler for kvalitetssikring og habilitet. Vi har egne interne retningslinjer for bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter o.l. Vi er erfarne prosedyreadvokater i sivile saker. Vi påtar oss også forsvarsoppdrag i straffesaker.

Vi påtar oss også styreoppdrag, voldgiftsoppdrag og advokatmekleroppdrag.

Vi bygger vår advokatvirksomhet på grunnlag av stikkordene erfaring, kunnskap, tillit. Vi ønsker å være tilgjengelige for våre klienter og legger vekt på ekspeditte tilbakemeldinger til klienten.

Vi setter mye inn på å være faglig oppdaterte og i å gi gode råd.

Hos oss får du gode råd fra erfarne advokater med forståelse for klientenes problemstillinger og livssituasjon.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst!