Hilde Sannes Holløkken

Hilde Sannes Holløkken gikk inn som partner i firmaet i 2013. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og Advokatfirmaet Rime & Co i Oslo.

Utdannelse

1999           Cand. jur. Spesialfag i odelsrett. Universitetet i Oslo

1993           Brekkeby videregående skole, regnskapslinjen

Arbeidspraksis

2013           Partner, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

2007           Advokat, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

2006           Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard Erikstein Moen DA

2003           Advokatfullmektig , Advokatfirmaet Rime & Co, Oslo

2002           Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling

2000           Sekretær i Straffelovkommisjonen, Justisdepartementets lovavdeling

Verv

2016-2018 Medlem i Advokatforeningens Disiplinærutvalg

2013-         Kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten i trygdesaker

2013-2016 Leder i Kontrollkomiteen, Sparebank1 Telemark